SEKCJA ESTETYKI
powstała w Instytucie Filozofii UŁ w 2003 r. dzięki inicjatywie oraz instytucjonalnemu i finansowemu wsparciu ówczesnej dyrektorki IF prof. dr hab. Aldony Pobojewskiej.
Pierwotnie zamierzaliśmy stworzyć przestrzeń do prezentacji prac studentów i pracowników IF oraz refleksji związanej z.różnymi odmianami praktyki artystycznej. Okazało się bowiem, że wielu spośród nas nie tylko amatorsko zajmuje się sztuką, ale również łączy studia filzoficzne, artystyczne, także kulturoznawcze, filologiczne i z zakresu historii sztuki. Jednocześnie, dominujące krytyczne nastawienie do sztuki wpółczesnej, domagało się szerszego namysłu, konfrontacji z artystami i.specjalistami wąskich dziedzin refleksji nad kulturą. Toteż z czasem działalność sekcji znacznie się rozszerzyła.

* JESTEŚMY
sekcją Koła Naukowego Filozofów przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego

* ZAJMUJEMY SIĘ

- rozwijaniem, propagowaniem i stosowaniem wiedzy o sztuce, z zakresu estetyki i filozofii kultury
- debatowaniem na temat aktualnych i historycznych problemów sztuki i estetyki
- organizowaniem wystaw, odczytów, prezentacji, dyskusji
- animowaniem życia kulturalnego w IF: organizowaniem spotkań z badaczami, krytykami, twórcami

* OBECNIE
w ramach Sekcji Estetyki współpracują:

dr Wioletta Kazimierska-Jerzyk (opiekun)
mgr Justyna Czupiłka
Karolina Karolak
mgr Daniel Maliński
mgr Alicja Markiewicz
Jowita Mróz
Przemysław Naumienko
Anna Ostrowska (przewodnicząca)
Sonia Szechowska

* ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
wszystkich, którzy - zainteresowani powyższą problematyką - chcieliby:

- podzielić się swoją wiedzą
- zaprezentować konkretną problematykę badawczą
- zaprezentować swoje prace artystyczne
- stworzyć wystawę prac innych twórców
- napisać tekst do katalogu
- zorganizować dyskusję wokół konkretnego wydarzenia lub publikacji
- zorganizować spotkanie z artystą, krytykiem lub naukowcem
- włączyć się do bieżących prac organizacyjnych

* KONTAKT
Anna Ostrowska: scifi.noir@gmail.com

WSPÓŁTWÓRCY SEKCJI ESTETYKI - historia

ROK AKADEMICKI 2014/2015
mgr Justyna Czupiłka, dr Wioletta Kazimierska-Jerzyk, (opiekun), Jowita Mróz, Anna Ostrowska (przewodnicząca), Sonia Szechowska, Karolina Karolak
ROK AKADEMICKI 2013/2014
mgr Justyna Czupiłka, dr Wioletta Kazimierska-Jerzyk, (opiekun), Jowita Mróz, Anna Ostrowska (przewodnicząca), Sonia Szechowska, Karolina Karolak
ROK AKADEMICKI 2012/2013
Dariusz Brykowski, Jerzy Bytniewski, Sylwia Chrzanowska, mgr Justyna Czupiłka, Honorata Dłużewska, Marzena Fornal, dr Wioletta Kazimierska-Jerzyk (opiekun), Adrian Kosowski, mgr Daniel Maliński, Alicja Markiewicz, Sławomir Mijas, Jowita Mróz, Anna Ostrowska (przewodnicząca), Sonia Szechowska
ROK AKADEMICKI 2011/2012

Dariusz Brykowski, Jerzy Bytniewski, Sylwia Chrzanowska (przewodnicząca), mgr Justyna Czupiłka, Honorata Dłużewska, Marzena Fornal, dr Wioletta Kazimierska-Jerzyk (opiekun), Adrian Kosowski, mgr Daniel Maliński

ROK AKADEMICKI 2010/2011
Sylwia Czerwińska (przewodnicząca), dr Wioletta Kazimierska-Jerzyk (opiekun)
ROK AKADEMICKI 2009/2010

Sylwia Czerwińska (przewodnicząca), dr Wioletta Kazimierska-Jerzyk (opiekun), Daniel Maliński
ROK AKADEMICKI 2008/2009
Marcin M. Bogusławski, Malwina Cieślak, Michał Gibki,
dr Wioletta Kazimierska-Jerzyk (opiekun), Daniel Maliński (przewodniczący), Zuzanna Markiewicz, Agnieszka Milczarek, Marta Stanisławska
ROK AKADEMICKI 2007/2008
Remigiusz Blichowski, Marcin M. Bogusławski (pomysłodawca Salonu Estetycznego), Kamil Gapiński, dr Wioletta Kazimierska-Jerzyk (opiekun),
Daniel Maliński, Zuzanna Markiewcz (przewodnicząca), Agnieszka Milczarek, Albin Wąsiewicz

ROK AKADEMICKI 2006/2007
Agnieszka Białkowska (przewodnicząca), Jakub Brzózka, Kamil Gapiński, dr Wioletta Kazimierska-Jerzyk (opiekun)
ROK AKADEMICKI 2005/2006

Agnieszka Białkowska (przewodnicząca), Jakub Brzózka, dr Wioletta Kazimierska-Jerzyk (opiekun)
ROK AKADEMICKI 2004/2005
Agnieszka Adamska (przewodnicząca), Marcin Biedrzycki, mgr Wioletta Kazimierska-Jerzyk (opiekun), Katarzyna Kobos, Bartłomiej Ramian (twórca logo SE), Aleksandra Rzymska, Michał Żerkowski
ROK AKADEMICKI 2003/2004
Agnieszka Adamska (przewodnicząca), Marcin Biedrzycki, mgr Wioletta Kazimierska-Jerzyk (opiekun), Agnieszka Kołodziejczak
LINKI
Kreator stron www - szybka strona internetowa