ARTYSTA KONCEPTUALNY - IV Salon Estetyczny
JUBILEUSZ 35-lecia pracy artystycznej GRZEGORZA SZTABIŃSKIGO
26 kwietnia 2009 roku, IF, sala 31

koncepcja i prowadzenie - Marcin Maria Bogusławski
współpraca - Remigiusz Blichowski, Daniel Maliński, Zuzanna Markiewicz, Albin Wąsiewicz

W ramach wieczoru poświęconego jubileuszom 35-lecia pracy artystycznej i 60. urodzin prof. dra hab. Grzegorza Sztabińskiego odbyły się:
  • pokazy filmów dokumentalnych związanych z okresem konceptualnym twórczości artysty
  • dyskusja na temat związków konceptualizmu z różnymi nurtami filozofii i estetyki
  • rozmowy  wokół ostatniej  wystawy  artysty Retrospekcja  (tytułowa „retrospekcja” to nie retrospektywa uwzględniająca całościowy przegląd twórczości, a.koncepcja wystawy, podejmująca swoistą grę z tradycyjną formułą wystawienniczą)
  • bankiet
***

***
Kreator stron www - szybka strona internetowa