ESTETYKA PERFORMATYWNOŚCI - IV Salon Estetyczny
26 kwietnia 2009 roku, IF, sala 31
koncepcja i prowadzenie - Daniel Maliński

Spotkanie poświęcono badaniom z zakresu performance studies oraz związkom estetyki i performatyki.

W dyskusji nad książką Eriki Fischer-Lichte Estetyka performatywności (tłum. M. Borowski, M. Sugiera, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008)
udział wzięli:
zaproszeni przez nas teoretycy teatru i dramatu
dr Mariusz Bartosiak - Katedra Dramatu i Teatru UŁ
dr Michał Lachman
- Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej, badacz dramatów brytyjskich i irlandzkich lat 90.

oraz pracownicy i studenci IF UŁ:
mgr Marcin Maria Bogusławski
dr Agnieszka Gralińska-Toborek
dr Wioletta Kazimierska-Jerzyk
Kreator stron www - szybka strona internetowa