FILOZOFICZNA GRA MIEJSKA
koncepcja, koordynacja prac, opracowanie graficzne - mgr Justyna Czupiłka
26.10.2012, trasa: Rynek Staromiejski - Biblioteka UŁ
ORGANIZATORZY: opiekun merytoryczny – dr Agnieszka Gralińska-Toborek, opiekun Sekcji Estetyki KNF & z-ca Dyrektora IF UŁ – dr Wioletta Kazimierska-Jerzyk
AGENCI, WSPÓŁTWÓRCY DETALI: Dariusz Brykowski, mgr Katarzyna Burska, Sylwia Chrzanowska, mgr Przemysław Dadura, Marzena Fornal, Konrad Głąbała, Andrzej Jacak, mgr Igor Kaźmierczak, dr Krzysztof Kędziora, Angelika Leduchowska, Alicja Markiewicz, Sławomir Mijas, Jowita Mróz, Anna Ostrowska, mgr Joanna Rozwandowicz, Tomasz Szczęsny, Emilia Zawadzka, Marcin Żychliński

PLAN SPOTKANIA

 

Gra

9.00 – zbiórka na Rynku Staromiejskim, omówienie zasad gry

9.30 – zagadka estetyczna

10.30 – geotagi

14.00 – zagadka logiczna

15.00 – zagadka epistemologiczna

15.30 – zakończenie gry w Instytucie Filozofii UŁ

 

Otwarcie V Łódzkich Warsztatów Filozoficznych

16.00 – uroczyste otwarcie

16.10 – rozdanie nagród zwycięzcom filozoficznej gry miejskiej

16.20poczęstunek

16.40 – wykład wprowadzający Czym jest filozofia stosowana?

17.00 – debata z udziałem wykładowców, studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat filozofii stosowanej i możliwości stosowania filozofii

Kreator stron www - szybka strona internetowa