KAMIL GAPIŃSKI  -  fotografie
Cosmopolis
IF, korytarz na III. piętrze, wernisaż - 24 kwietnia 2008
koncepcja, opracowanie, wybór tekstów, komentarz teoretyczny - Albin Wąsiewicz
współpraca - Remigiusz Blichowski, Michał Gibki
, Marta Stanisławska 

Na „zdarzenie”  COSMOPOLIS  złożyły się trzy elementy:
  •  wystawa – fotograficzne pejzaże łódzkie Kamila Gapińskiego (IV r. filozofii),
  • kolaż tekstów poświęconych miastu (wybranych przez Albina Wąsiewicza - III r. filozofii), będący poetyckim komentarzem do wystawy,
  • prelekcja Albina Wąsiewicza na temat filozofii miasta.
Celem całego przedsięwzięcia była debata nad kwestią ponowoczesnej roli miasta, a także próba ponownego przemyślenia tak istotnych dla estetyki filozoficznej kategorii, jak choćby figury flâneura i „obcego” (za inspirującą nas książką Ewy Rewers Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Universitas, Kraków 2005).
Kliknij, aby edytować treść...
Kreator stron www - szybka strona internetowa