PRZESZŁOŚĆ I TOŻSAMOŚĆ - O MOŻLIWOŚCI ICH WYRAŻANIA
wystawa zdjęć Michała Antosiaka
28.10. 2012 r., godz.10.00, Aula Instytutu Filozofii UŁ
narracje: Historycznie - Jowita Mróz
                Emocjonalnie - Sonia Szechowska
                Estetycznie - Anna Ostrowska
paneliści: 
dr hab. prof. UŁ Przemysław Waingertner -
historyk
dr hab. Tomasz Majewski -
kulturoznawca
dr Irmina Gadowska -
historyk sztuki
dr Krzysztof Kędziora - etyk (prowadzenie)

                                   
...

Przeszłość i tożsamość – o możliwości ich wyrażania

 

W ramach V Łódzkich Warsztatów Filozoficznych odbędzie się wystawa zdjęć Michała Antosiaka – studenta V roku filozofii – zatytułowana Przeszłośći tożsamość – o możliwości ich wyrażania. Autor podążał śladami miejsc, które zostały opisane w książce Steva Sem-Sandberga Biedni ludzie z miasta Łodzi (tłum. Mariusz Kalinowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011). Zainteresowała nas możliwość adekwatnego odniesienia do przeszłości i wielokulturowej tożsamości naszego miasta. Wykorzystując różne perspektywy filozoficzne, głównie estetyczną i antropologiczną, stawiamy sobie międzyinnymi takie pytania:

 

- Czy współczesne miasto „mówi” jeszcze coś o jego przeszłości i tożsamości?

- Co zakłóca, a co wzmaga pamięć o przeszłości?

- Czy możliwa jest choćby fragmentaryczna rekonstrukcja tożsamości historycznych miejsc?

- Jakimi środkami – słowami, obrazami, kategoriami estetycznymi – można opowiadać oprzeszłości? A przy pomocy których z nich można wyrazić tożsamość?

- Co zrobić, by nasza wypowiedź na temat przeszłości i tożsamości była w jakiś sposób ważna? Dla kogo może być ważna?

- Czy lub w jakim stopniu doświadczenie przeszłości i tożsamości może stać się naszym udziałem?

 

Mimo tego, że fotografie zostały zrobione – z założenia – jako topograficzna rekonstrukcja miejsc opisanych w książce Biedni ludzie z miasta Łodzi i są swoistym portretem, czy.reportażem z Bałut i dawnej przestrzeni getta, proponujemy trzy różne interpretacje tych zdjęć. Spośród nich, tylko jedna będzie wspomnieniem tragicznych wydarzeń. Obok.wątku historycznego, zaprezentujemy czysto estetyczny punkt widzenia, poruszający problem zależności między światem natury, a obszarami działalności ludzkiej. Nie.pominiemy także emocji wywołanych sposobem życia ludzi w przestrzeni, wktórej czas się zatrzymał, wpisując w pamięć mieszkańców wieczną świadomość przerażającej przeszłości. Czy mury bałuckich kamienic trwale naznaczone są okrucieństwem, do jakiego doszło podczas II Wojny Światowej? Czy ich pogarszający się stan wzmaga tylko wspomnienia dawnych wydarzeń?

Zaprosiliśmy do udziału przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych – filozofii, historii, kulturoznawstwa, historii sztuki – aby z odmiennych punktów widzenia omówić zaproponowaną problematykę, zbliżyć się do odpowiedzi na nurtujące nas pytania.

 Jowita Mróz

Anna Ostrowska

Sonia Szechowska

.

Kreator stron www - szybka strona internetowa