WŁODZIMIERZ  GROMIEC
ŻYCIE I PRACA NAUKOWA - wystawa
Spotkanie wspomnieniowe
4 grudnia 2008, IF, aula, korytarz na I piętrze

koncepcja wystawy, dokumentacja, przygotowanie oraz realizacja materiału ikonograficznego
i faktograficznego - ZOFIA GROMIEC

współpraca
- mgr Agnieszka Wiśniewska-Adamus (Biblioteka IF), dr Wioletta Kazimierska-Jerzyk


WŁODZIMIERZ GROMIEC [6 VII 1937 - 6 VII 2007]

 

 

Historyk filozofii, nauczyciel akademicki. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, uczeń Bronisława Baczki i Leszka Kołakowskiego. Od 1961 r. związany z £odzią - na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu £ódzkiego pracował przez 41 lat, nie..tylko ucząc studentów historii filozofii, ale także kształtując ich niezależność intelektualną, krytycyzm, samodzielność myślenia.


Od połowy lat 70. czynnie związany z opozycją demokratyczną, z kręgu Komitetu Obrony Robotników. Towarzyszył represjonowanym przed sądami, kolegiami, był łącznikiem między £odzią a Warszawą. W latach 70. systematycznie szykanowany przez UB, stale inwigilowany, nękany pogróżkami. To wszystko, a także kontakty z warszawskim środowiskiem dysydenckim, stało się pretekstem oskarżenia o "szkodliwy wpływ na młodzież" i prowadzenie "nielegalnej działalności politycznej". Z tych powodów, pod naciskiem UB, próbowano go zwolnić z pracy już w 1976 r., a gdy ze względów formalnych było to niemożliwe, odsunięty został od zajęć ze studentami. Ostatecznie relegowany z uczelni z dniem 1 X 1977 r., po podpisaniu listu do Sejmu w obronie robotników z Radomia i Ursusa. Przywrócony do pracy dydaktycznej na Uniwersytecie £ódzkim od 1 III 1981 r., na mocy Porozumień Sierpniowych, w wyniku interwencji MKZ Solidarność w Gdańsku, MKZ Solidarność Ziemi £ódzkiej, KZ Solidarność Uniwersytetu £ódzkiego i studentów łódzkich, reprezentowanych przez KU NZS Uniwersytetu. Internowany w stanie wojennym od 13 XII 1981 do 4 X 1981 r. 2 II 1983 r., po leczeniu szpitalnym i urlopie, zgłosił się do pracy w Katedrze Filozofii UŁ. Do zajęć ze studentami powrócił dopiero w następnym semestrze, tzn. od 1 X 1983.


W latach 80. współpracował z Ojcem Stefanem Miecznikowskim w ośrodku duszpasterskim O.O. Jezuitów, współorganizując i..często prowadząc środowe spotkania z wybitnymi postaciami nauki czy polityki. Do wygłaszania prelekcji na podobnych spotkaniach bywał sam zapraszany poza £ódź (np. do Piotrkowa Trybunalskiego czy Bełchatowa). Prowadził także wykłady dla młodzieży, m.in...na..letnich obozach organizowanych przez jezuitów. Od jesieni 2002 r. na emeryturze. Zmarł 6 lipca 2007 r., po ciężkiej operacji serca.

Zofia GromiecPani Zofii Gromiec
składamy gorące podziękowania za przekazanie bardzo cennego dla naszej placówki naukowej księgozbioru. Jesteśmy wdzięczni również za..udostępnienie w formie ekspozycji prywatnych zdjęć, dokumentów i historycznych pamiątek.
Mają one dla nas wartość nie tylko historyczno-naukową, ale są również okazją do bardziej osobistego spotkania z postacią Włodzimierza Gromca.

pracownicy i studenci  IF UŁ


OZNACZENIA KSIĘGOZBIORU WŁODZIMIERZA GROMCA (NAKLEJKA I EKSLIBRISY):
*
Kreator stron www - szybka strona internetowa